Leger

Inger Marie Røn, spesialist i allmennmedisin

Torkil Rabbum, spesialist i allmennmedisin

Bård Slinde, spesialist i allmennmedisin og spesialist i radiologi