Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid. Hjemmebesøk etter avtale med fastlegen.

Benytt vår digitale løsning for å få kontakt med fastlegen: Digital Dialog Fastlege via helsenorge.no. Alle som vil benytte denne løsningen må logge inn på helsenorge.no og godkjenne bruk av digital kommunikasjon med legekontoret.

“Besøklegen” legges ned

 

Vi har startet med videokonsultasjoner. Tjenesten er enda noe begrenset. Klikk på følgende link for info: https://jessheim.confrere.com