Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid. Hjemmebesøk etter avtale med fastlegen.

Benytt vår digitale løsning for å få kontakt med fastlegen: Digital Dialog Fastlege via helsenorge.no. Alle som vil benytte denne løsningen må logge inn på helsenorge.no og godkjenne bruk av digital kommunikasjon med legekontoret.

Vi har også mulighet for videokonsultasjoner. Tjenesten dekker ikke alle problemstillinger.

E-konsultasjoner: – Kan bli besvart utenfor kontortiden med kveldstakst kr. 332,- Anbefales ved enkle problemstillinger. Svarfrist vanligvis 5 arbeidsdager(ved sykdom, annet fravær eller stor pågang kan det ta lengre tid)