Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid. Hjemmebesøk etter avtale med fastlegen.