Legetime

Ny lege hos oss: Lydia Mariadasan har ledig kapasitet fra 2/9-19

“Besøklegen” legges ned

E-hastetimer stilles til rådighet etter kl 16 for bruk den påfølgende dag. Flere av våre legetimer er lagt elektronisk ut på hjemmesiden www.helsenorge.no/kontaktfastlegen

Disse konsultasjonene er stilt til disposisjon når det haster med å komme til lege, uten at helseproblemene krever øyeblikkelig hjelp.

Legene har har satt opp et bestemt antall E-hastetimer på sine klinikkdager.

E-hastetime er et tilbud som primært skal benyttes hos egen fastlege.

Ø-hjelp timer er et alternativ ved akutt sykdom også om sommeren. Disse får du lettest tilgang til ved telefonisk henvendelse

Se egen link for Videokonsultasjon: https://jessheim.confrere.com/