Legetime

Vi ber om at pasienter med luftveissymptomer bruker munnbind i våre lokaler – Face masks required prior to entry if yuo have respiratory symptoms.

Coronavirus: Hvis du har mistanke om at du er smittet, skal du IKKE møte opp på legekontoret. RING først eller bruk helsenorge.no for å ta kontakt med kontoret.

E-hastetimer stilles til rådighet etter kl 16 for bruk den påfølgende dag. Flere av våre legetimer er lagt elektronisk ut på hjemmesiden www.helsenorge.no/kontaktfastlegen

Disse konsultasjonene er stilt til disposisjon når det haster med å komme til lege, uten at helseproblemene krever øyeblikkelig hjelp.

Legene har har satt opp et bestemt antall E-hastetimer på sine klinikkdager.

E-hastetime er et tilbud som primært skal benyttes hos egen fastlege.

Ø-hjelp timer er et alternativ ved akutt sykdom også om sommeren. Disse får du lettest tilgang til ved telefonisk henvendelse

Se egen link for Videokonsultasjon: https://jessheim.confrere.com/