Legetime

Vi ber om at ALLE pasienter bruker munnbind i våre lokaler – Face masks required prior to entry if you have respiratory symptoms.

Normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet overgang til normal hverdag med økt beredskap.  Det er fortsatt viktig med håndhygiene, hostehygiene, og holde deg hjemme og teste deg hvis du er syk.

Det er fortsatt behov for fersk koronatest (med negativt testresultat) dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer og har time ved legekontoret.

Dersom du er i tvil – ta kontakt med legekontoret før oppmøte!

Du når oss lettest via dialog (E-kontakt/E-konsultasjon) på helsenorge.no.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/normal-hverdag-med-okt-beredskap/

Coronavirus: Hvis du har mistanke om at du er smittet, skal du IKKE møte opp på legekontoret. RING først eller bruk helsenorge.no for å ta kontakt med kontoret.

E-hastetimer stilles til rådighet etter kl 16 for bruk den påfølgende dag. Flere av våre legetimer er lagt elektronisk ut på hjemmesiden www.helsenorge.no/kontaktfastlegen

Disse konsultasjonene er stilt til disposisjon når det haster med å komme til lege, uten at helseproblemene krever øyeblikkelig hjelp.

Legene har har satt opp et bestemt antall E-hastetimer på sine klinikkdager.

E-hastetime er et tilbud som primært skal benyttes hos egen fastlege.

Ø-hjelp timer er et alternativ ved akutt sykdom også om sommeren. Disse får du lettest tilgang til ved telefonisk henvendelse

Se egen link for Videokonsultasjon: https://jessheim.confrere.com/