Legetime

Du når oss lettest via dialog (E-konsultasjon) på helsenorge.no.

Dr. Saggar er på klinikken Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag.

Dr. Farrukh er på klinikken Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag.

Dr. Ahmad er på klinikken Mandag, Onsdag, Torsdag og Fredag.

Dr. Bøyum er på klinikken Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag.

E-hastetimer stilles til rådighet etter kl 16 for bruk den påfølgende dag. Flere av våre legetimer er lagt elektronisk ut på hjemmesiden www.helsenorge.no/kontaktfastlegen

Disse konsultasjonene er stilt til disposisjon når det haster med å komme til lege, uten at helseproblemene krever øyeblikkelig hjelp.

Legene har har satt opp et bestemt antall E-hastetimer på sine klinikkdager.

E-hastetime er et tilbud som primært skal benyttes hos egen fastlege.

Ø-hjelp timer er et alternativ ved akutt sykdom også om sommeren. Disse får du lettest tilgang til ved telefonisk henvendelse