Priser

 

Priser: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege/

E-konsultasjon kan bli besvart utenfor åpningstid med kveldstakst kr 332,- kr.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr

Det må i tillegg betales for ekstra forbruksmateriell hvis dette ikke dekkes av de ovenstående honorar.

 

Pris for diverse attester/administrativ arbeid.

  • Fraværsattest skole: 300kr
  • Førerkortattest: 850kr
  • TT kort/HC-parkeringssøknad: 400kr
  • Helseattest for politihøyskolen: 1300kr
  • Henvisning for bruk til privat helseforsikring: 200kr
  • Andre attester og legeerklæringer har egne priser, ta kontakt med kontoret for mer informasjon om dette.