Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Normaltariffen 2017-2018

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • E-konsultasjon hos fastlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54 kr
 • Ekspedisjonsgebyr 59 kr

 

Tillegg som ikke omfattes av frikortordningen. Dette må du betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 61 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 91 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr

Det må i tillegg betales for ekstra forbruksmateriell hvis dette ikke dekkes av de ovenstående honorar.