Priser

 

Priser: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege/

E-konsultasjon kan bli besvart utenfor åpningstid med kveldstakst kr 332,- kr.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr

Det må i tillegg betales for ekstra forbruksmateriell hvis dette ikke dekkes av de ovenstående honorar.